Home Dokumenti Bergerove tablice
Bergerove tablice PDF Ispis E-mail

TT Liga BPK


3-4 EKIPE ILI POJEDINCA U SKUPINI
1. kolo 1-4 i 2-3
2. kolo 4-3 i 1-2
3. kolo 2-4 i 3-1


5-6 EKIPA ILI POJEDINACA U SKUPINI
1. kolo 1-6 2-5 3-4
2. kolo 6-4 5-3 1-2
3. kolo 2-6 3-1 5-4
4. kolo 6-5 1-4 2-3
5. kolo 3-6 4-2 5-1


7-8 EKIPA
1. kolo 1-8 2-7 3-6 4-5
2. kolo 8-5 6-4 7-3 1-2
3. kolo 2-8 3-1 4-7 5-6
4. kolo 8-6 7-5 1-4 2-3
5. kolo 3-8 4-2 5-1 6-7
6. kolo 8-7 1-6 2-5 3-4
7. kolo 4-8 5-3 6-2 7-1


9-10 EKIPA
1. kolo 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
2. kolo 10-6 7-5 8-4 9-3 1-2
3. kolo 2-10 3-1 4-9 5-8 6-7
4. kolo 10-7 8-6 9-5 1-4 2-3
5. kolo 3-10 4-2 5-1 6-9 7-8
6. kolo 10-8 9-7 1-6 2-5 3-4
7. kolo 4-10 5-3 6-2 7-1 8-9
8. kolo 10-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9. kolo 5-10 6-4 7-3 8-2 9-1


11-12 EKIPA
1. kolo 1-12 2-11 3-10 4-9 5-8 6-7
2. kolo 12-7 8-6 9-5 10-4 11-3 1-2
3. kolo 2-12 3-1 4-11 5-10 6-9 7-8
4. kolo 12-8 9-7 10-6 11-5 1-4 2-3
5. kolo 3-12 4-2 5-1 6-11 7-10 8-9
6. kolo 12-9 10-8 11-7 1-6 2-5 3-4
7. kolo 4-12 5-3 6-2 7-1 8-11 9-10
8. kolo 12-10 11-9 1-8 2-7 3-6 4-5
9. kolo 5-12 6-4 7-3 8-2 9-1 10-11
10. kolo 12-11 1-10 2-9 3-8 4-7 5-6
11. kolo 6-12 7-5 8-4 9-3 10-2 11-

 
Copyright © 2021 Stonoteniski klub Gorazde. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner