Home Dokumenti Pravilnik stonoteniskih sudija
Pravilnik stonoteniskih sudija PDF  | Ispis |  E-mail

 

1. međunarodni sudac (kategorija I.)

2. međunarodni sudac (kategorija II.)

3. sudac I. (kategorija III.)

4. sudac II. (kategorija IV.)

5. sudac junior (kategorija V.)

..

Medunarodna stonoteniska Federacija
Prirucnik za stonoteniske sudije


ITTF podstice umnožavanje i distribuciju informacija iz
prirucnika uz navod da je izvor informacija ITTF
ITTF Handbook 2009-2010

Prevod: Nedeljkov Petar 2


2 PRAVILA STONOG TENISA
2.1 Sto
2.1.1 Gornja površina stola, površina za igru, je pravougaonik dužine 2,74m i širine
1,525m i mora da bude horizontalan i na visini od 76 cm od poda.
2.1.2 Površina za igru ne ukljucuje vertikalne,bocne i ceone strane stola.
2.1.3 Površina za igru može da bude od bilo kog materijala uz uslov da na bilo kom
delu površine standardna lopta odskoci oko 23cm ako je puštena sa visine od
30cm.
2.1.4 Površina za igru mora da bude jednolicno tamne mat boje, sa belom uzdužnom
linijom širine 2cm duž ivica stola od 2,74m i belom krajnjom linijom širine 2cm
duž krajnjih linija od 1,525m.
2.1.5 Površina za igru je podeljena na dva jednaka polja vertikalnom mrežom koja je
paralelna sa krajnjim linijama stola i mora da bude neprekidna celom svojom
dužinom.
2.1.6 Za igru parova oba polja su podeljena na dva jednaka polu-polja središnom
linijom širine 3mm, koja je paralelna sa uzdužnim linijama. Središna linija se
smatra delom desnog polu-polja.
2.2 Mreža
2.2.1 Pod mrežom se podrazumeva mreža, delovi za njeno zatezanje, držaci i delovi za
njihovo pricvršcivanje za sto.
2.2.2 Mreža mora da bude zategnuta kanapom ciji su krajevi pricvršceni za vertikalne
držace visoke 15,25cm koji su udaljeni od bocnih ivica 15,25cm.
2.2.3 Visina mrežice mora da bude celom svojom dužinom 15,25cm iznad površine za
igru.
2.2.4 Deo mreže do površine za igru mora da bude što je moguce bliže površini za igru
celom dužinom i što je moguce bliže nosacima mreže.
2.3 Lopta
2.3.1 Lopta je sfernog oblika precnika 40mm.
2.3.2 Težina lopte je 2,7 grama.
2.3.3 Lopta mora da bude napravljena od celuloida ili slicnog plasticnog materijala i
mora da bude bele ili narandžaste mat boje.
2.4 Reket
2.4.1 Reket može da bude bilo koje velicine, oblika i težine ali ploca reketa mora da
bude ravna i kruta.
2.4.2 Najmanje 85% debljine mora da bude od prirodnog drva; unutarnji vezivni slojevi
mogu da budu ojacani vlaknastim materijalom kao što su karbonska vlakna,
staklena vlakna ili presovan papir, ali ne sme da bude deblji od 7,5% ukupne
debljine ili od 0,35mm, šta god je manje od ova dva.
ITTF Handbook 2009-2010
Prevod: Nedeljkov Petar 3
2.4.3 Strana koja se koristi za udaranje mora da bude pokrivena obicnom nazubljenom
gumom sa zupcima okrenutim napolje ukupne debljine zajedno sa lepkom ne više
od 2mm, ili sendvic gumom sa zupcima okrenutim prema napolje ili unutra
ukupne debljine ne više od 4mm ukljucujuci i lepilo.
2.4.3.1 Obicna nazubljena guma je jedan sloj nesunderaste prirodne ili sinteticke gume sa
zupcima ravnomerno rasporedenim po površini i gustinom ne manjom od 10/cm2 i
ne vecom od 30/cm2.
2.4.3.2 Sendvic guma je jedan sloj sunderaste gume prekrivene spoljnim slojem obicne
nazubljene gume. Debljina nazubljene gume ne sme da bude veca od 2mm.
2.4.4 Materijal koji pokriva plocu (guma) mora da pokriva celu površinu ali ne i preko
ivica, izuzev dela blizu same drške koji se obuhvata prstima.
2.4.5 Ploca reketa,svaki sloj unutar ploce i svaki sloj obloge mora da bude ravnomeran,
neprekidan i svuda jednake debljine.
2.4.6 Površina materijala za pokrivanje (guma) ili sama ploca reketa ako nije pokrivena
mora da bude bez sjaja, svetlo crvena sa jedne strane i crna sa druge strane.
2.4.7 Materijal za pokrivanje (guma) može da se upotrebljava za igru jedino i samo ako
u potpunosti udovoljava uslovima u kojima je odobren od strane ITTF-a bez
ikakvog fizickog, hemijskog ili bilo kakvog drugog tretmana koji bi menjao
svojstva gume kao što su brzina, hvatljivost (trenje), izgled, boja, struktura,
površina itd.
2.4.7.1 Neznatna odstupanja mogu da se dozvole ukoliko znacajno ne menjaju osobine
površine.
2.4.8 Na pocetku meca i kada god promeni reket igrac je obavezan da pokaže reket koji
ce da koristi protivniku i sudiji da ga pregledaju.
2.5 Definicije
2.5.1 Reli (rally) je vremenski period kada je lopta u igri.
2.5.2 Lopta je u igri od poslednjeg trenutka mirovanja na dlanu serverove slobodne
šake pre nego što se namerno izbaci u vis radi servisa, pa dok se reli ne dosudi
kao poen ili ponavljanje.
2.5.3 Ponavljanje (let) je reli ciji rezultat se ne broji.
2.5.4 Poen je reli ciji rezultat se broji.
2.5.5 Šaka sa reketom je šaka koja drži reket.
2.5.6 Slobodna šaka je šaka koja ne drži reket. Slobodna ruka je ruka slobodne šake.
2.5.7 Igrac udara loptu ako je dodirne reketom koji drži u ruci ili delom šake sa
reketom do rucnog zgloba u toku igre.
2.5.8 Igrac ometa loptu ako on ili bilo šta što ima ili nosi dodirne loptu iznad površine
za igru ili dok ona ide ka njegovoj polovini stola a da je nije dodirnula od
momenta kada ju je protivnik udario.
2.5.9 Server je igrac koji treba prvi da udari loptu u reliju.
2.5.10 Primalac je igrac koji treba drugi da udari loptu u reliju.
2.5.11 Sudija je osoba odredena da nadzire mec.
2.5.12 Pomocni sudija je osoba odredena da pomaže sudiji u donošenju odredenih
odluka.
2.5.13 Sve što igrac ima ili nosi obuhvata sve što je imao ili nosio na pocetku relija,
izuzev loptice.
ITTF Handbook 2009-2010
Prevod: Nedeljkov Petar 4
2.5.14 Smatra se da je lopta prešla iznad ili oko mreže ako prode bilo kuda izuzev
izmedu mreže i njenih držaca ili izmedu mreže i površine za igru.
2.5.15 Krajnjom linijom se smatra i njen neogranicen produžetak u oba smera.
2.6 Servis
2.6.1 Servis pocinje tako što lopta miruje na otvorenom dlanu serverove nepokretne
slobodne šake.
2.6.2 Server izbacuje loptu skoro vertikalno, bez dodavanja rotacije lopti, tako da se
ona uzdigne najmanje 16cm po napuštanju dlana serverove slobodne šake i da
zatim pada a da ne dodirne ništa dok se ne udari.
2.6.3 Dok je lopta u padu server mora tako da je udari da prvo dodirne njegovu
polovinu stola a zatim da ide preko ili oko mreže i da dodirne polje primaoca; u
igri parova lopta mora prvo da dodirne desno polu-polje servera a zatim desno
polu-polje primaoca.
2.6.4 Od pocetka servisa pa sve dok se ne udari, lopta mora da bude iznad nivoa
površine za igru i iza krajnje linije servera i ni u jednom trenutku ne sme da bude
sakrivena od pogleda primaoca.
2.6.5 Nakon izbacaja lopte serverova slobodna ruka mora da se skloni iz prostora
izmedu loptice i mreže. Ovaj prostor je definisan kao prostor izmedu lopte, mreže
i njenog neogranicenog vertikalnog produžetka.
2.6.6 Odgovornost je igraca da servira tako da sudija ili pomocni sudija mogu da vide
da je servis u potpunosti ispravan.
2.6.6.1 Ukoliko sudija ili pomocni sudija sumnja u ispravnost servisa on može, kod prvog
takvog slucaja, da dosudi ponavljanje i opomene servera.
2.6.6.2 Bilo koji naredni ‚‚sumnjiv’’ servis ima za posledicu dodeljivanje poena
primaocu.
2.6.6.3 Kada je potpuno jasno da je servis neispravan poen se dodeljuje primaocu.
2.6.7 Izuzetno, sudija ne mora u potpunosti da primeni pravila ispravnog servisa ako se
radi o fizickom nedostatku koji sprecava igraca da poštuje pravilo.
2.7 Vracanje
2.7.1 Lopta posle servisa mora da bude udarena tako da prode preko ili oko mreže i da
dodirne polovinu stola protivnika, bilo direktno ili da pre toga dodirne mrežu ili
njene držace.
2.8 Redosled igranja
2.8.1 U pojedinacnom susretu server servira, primalac vraca loptu i nakon toga
naizmenicno udaraju loptu.
2.8.2 U igri parova server servira, primalac vraca, onda serverov partner vraca pa
primaocev partner vraca pa se nastavlja ovako uspostavljen redosled.
2.8.3 Ukoliko par igra usled fizickog nedostatka u invalidskim kolicima, onda server
servira, primalac vraca ali nakon toga bilo koji igrac u kolicima može da vrati
loptu uz uslov da nijedan deo kolica ni jednog igraca ne prede zamišljen
produžetak središne linije. Ako se ovo desi, poen se dosuduje protivnickom paru.
ITTF Handbook 2009-2010
Prevod: Nedeljkov Petar 5
2.9 Ponavljanje
2.9.1 Reli mora da se ponovi:
2.9.1.1 Ako lopta prilikom servisa prolazeci preko ili oko mreže dodirne mrežu ili
držace, a servis je inace ispravan ili ako je ometana na putu od strane primaoca ili
njegovog partnera u igri parova.
2.9.1.2 Ako nakon servisa primalac ili par nije bio spreman, pod uslovom da nijedan ne
pokuša da udari loptu.
2.9.1.3 Ako dode do ometanja igre koja je van kontrole igraca.
2.9.1.4 Ako je igra prekinuta od strane sudije ili pomocnog sudije.
2.9.1.5 Ako je primalac u invalidskim kolicima a lopta:
2.9.1.5.1 posle dodira sa poljem primaoca nastavi put u pravcu mreže (vraca se)
2.9.1.5.2 se umiri na polju primaoca.
2.9.1.5.3 u pojedinacnom mecu lopta nastavi put, pošto je dodirnula polje primaoca, preko
bilo koje bocne linije a da nije prešla krajnju liniju.
2.9.2 Igra može da se prekine:
2.9.2.1 da se ispravi greška u redosledu serviranja, primanja servisa ili strana na kojoj
igraju igraci.
2.9.2.2 da se uvede ekspeditivni sistem.
2.9.2.3 da se opomene ili kazni igrac ili savetodavac.
2.9.2.4 ako su uslovi za igru toliko poremeceni da mogu da uticu na ishod igre.
2.10 Poen
2.10.1 Ukoliko se reli ne ponavlja igrac ili par dobija poen:
2.10.1.1 ako protivnik ne izvede ispravan servis.
2.10.1.2 ako protivnik ne vrati loptu ispravno.
2.10.1.3 ako lopta, posle ispravnog udarca, dodirne bilo šta osim mreže i njenih nosaca,
pre nego što je protivnik udari.
2.10.1.4 ako lopta prede preko njegove polovine stola ili prode krajnju liniju a da ne
dodirne njegovu polovinu stola pošto je udarena od strane protivnika.
2.10.1.5 ako protivnik ometa put lopte.
2.10.1.6 ako protivnik udari loptu dva puta uzastopno.
2.10.1.7 ako protivnik udari loptu stranom reketa koja ne zadovoljava uslove 2.4.3, 2.4.4 i
2.4.5;
2.10.1.8 ako protivnik, ili bilo šta što ima ili nosi pomeri površinu za igru.
2.10.1.9 ako protivnik, ili bilo šta što ima ili nosi dodirne mrežu ili njene nosace.
2.10.1.10 ako protivnikova slobodna šaka dodirne površinu za igru.
2.10.1.11 ako u igri parova loptu udari igrac mimo utvrdenog redosleda.
2.10.1.12 kako je odredeno ekspeditivnim sistemom (2.15.2)
2.11 Set
2.11.1 Set pobeduje igrac ili par koji prvi osvoji 11 poena, osim ako oba igraca ili para
osvoje po 10 poena kada je pobednik onaj igrac ili par koji postigne razliku od
dva poena.
ITTF Handbook 2009-2010
Prevod: Nedeljkov Petar 6
2.12 Mec (susret)
2.12.1 Mec se igra po sistemu, bolji u neparnom broja setova‚ (dva dobijena tj. bolji od
tri, tri dobijena tj bolji od pet ....)
2.13 Redosled serviranja, primanja servisa i izbora strane stola
2.13.1 Pravo izbora ko servira, prima servis ili na kojoj strani stola ce da zapocne mec se
odreduje žrebom i pobednik može da bira da servira, da prima servis ili stranu
stola na kojoj ce da pocne mec.
2.13.2 Kada jedan igrac ili par odabere jednu mogucnost, protivnik mora da izabere
jednu od preostalih mogucnosti.
2.13.3 Posle svaka 2 odigrana poena primalac postaje server i tako do kraja seta ako oba
igraca ili para nisu osvojili po 10 poena ili se uvodi ekspeditivni sistem, kada
redosled ostaje isti ali se izmena vrši nakon svakog odigranog poena.
2.13.4 U svakom setu u igri parova, par koji ima pravo prvi da servira odreduje servera u
prvom setu a par koji prima servis odreduje primaoca. U svakom narednom setu
par koji prvi servira odreduje servera a primalac je igrac koji je servirao tom
igracu u prethodnom setu.
2.13.5 U igri parova kod svake promene servisa prethodni primalac postaje server a
partner prethodnog servera postaje primalac.
2.13.6 Igrac ili par koji prvi servira u prvom setu postaje prvi primalac u narednom setu.
U poslednjem mogucem (odlucujucem) setu u igri parova menja se primalac
nakon što bilo koji par prvi osvoji 5 poena.
2.13.7 Igrac ili par koji pocne set sa jedne strane stola naredni set pocinje sa druge
strane stola i u poslednjem mogucem (odlucujucem) setu igraci ili parovi menjaju
strane nakon što bilo koji igrac ili par prvi osvoji 5 poena.
2.14 Poremecen redosled serviranja, primanja servisa i strana stola na kojima se
igra
2.14.1 Ako igrac servira ili prima servis mimo utvrdenog redosleda, igra se prekida od
strane sudije cim je greška uocena i nastavlja se po prethodno utvrdenom
redosledu. Postignut rezultat ostaje kakav je bez obzira na trenutak kada je greška
uocena.
2.14.2 Ukoliko igraci nisu promenuli strane kada je to trebalo igra se prekida od strane
sudije cim je greška uocena i nastavlja sa igracima na onim stranama na kojima
treba da budu.Postignut rezultat ostaje kakav je bez obzira na trenutak kada je
greška uocena.
2.14.3 U svakom slucaju svi osvojeni poeni pre uocavanja greške se priznaju.
2.15 Ekspeditivni sistem
2.15.1 Osim ako su oba igraca ili para osvojila po najmanje 9 poena, ekspeditivni sistem
se uvodi ako se set ne završi nakon 10 minuta igre ili ranije na zahtev oba igraca
ili para.
ITTF Handbook 2009-2010
Prevod: Nedeljkov Petar 7
2.15.1.1 Ako je lopta u igri kada vreme istekne, igra se prekida od strane sudije i nastavlja
se tako što servira igrac koji je servirao pre prekida.
2.15.1.2 Ako lopta nije u igri kada vreme istekne, igra se nastavlja serviranjem igraca koji
je primao servis u prethodnom reliju.
2.15.1.3 Nakon uvodenja ekspeditivnog sistema servira se naizmenicno nakon svakog
osvojenog poena do kraja seta. Ako primalac servisa 13 puta dobro vrati loptu,
osvaja poen.
2.15.1.4 Jednom uveden ekspeditivni sistem se primenjuje do kraja meca.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 8
3.2 Oprema i uslovi za igru
3.2.1 Odobrena oprema
3.2.1.1 Odobrenje opreme za igru donosi u ime borda direktora komisija za opremu;
odobrenje može da bude povuceno od strane borda direktora u bilo kom trenutku
ukoliko se ustanovi da je oprema štetna za sport.
3.2.1.2 Obrazac prijave ili prospekt takmicenja mora da sadrži vrstu i boju stolova,
mrežica i loptica koji ce da se koriste na takmicenju; izbor opreme je pravo
saveza na cijoj teritoriji ce takmicenje da se održi, iskljucivo u okviru opreme
koja je odobrena od strane ITTF-a u vreme održavanja takmicenja.
3.2.1.3 Materijal koji se koristi na strani reketa kojom se udara loptica mora da bude
odobren od strane ITTF-a u tom periodu, i mora da bude jasno vidljivo ime
proizvodaca, vrsta gume, logo ITTF kao i broj ITTF-a (ukoliko ga guma ima) duž
ivice gume do drške reketa.
Lista odobrene opreme i materijala se obnavlja od strane ITTF-a i raspoloživa je
na web strani ITTF-a.
3.2.2 Odeca
3.2.2.1 Uobicajena odeca za igru se sastoji od majice sa kratkim rukavima (ili bez
rukava), kratkih pantalona ili suknje, ili jednodelne sportske odece, kratkih carapa
i patika; ostala odeca kao deo ili komplet trenerka može da se nosi za vreme igre
iskljucivo uz dozvolu vrhovnog sudije.
3.2.2.2 Osnovna boja majice, suknje i kratkih pantalona, sa izuzetkom rukava i kragne
mora da se jasno razlikuje od boje loptice koja se koristi.
3.2.2.3 Na lednom delu majice mogu da budu brojevi ili slova radi identifikacije igraca,
saveza, kluba i reklamne poruke u saglasnosti sa 3.2.5.10; ukoliko je na lednom
delu majice ispisano ime igraca ono mora da bude odmah ispod kragne.
3.2.2.4 Brojevi odredeni od strane organizatora radi identifikacije igraca imaju apsolutan
prioritet na centralnom delu lednog dela majice; ovi brojevi mogu da budu na
nosacu (papir, platno,...) koji ne sme da bude veci od 600 cm2.
3.2.2.5 Oznake ili ukrasi na prednjoj strani odece ili nakit koji igrac nosi ne sme da bude
upadljiv ili da odbija svetlost, tako da ometa protivnika na bilo koji nacin.
3.2.2.6 Odeca ne sme da bude takvog dizajna ili da ima natpise koji bi mogli da budu
uvredljivi ili da izražavaju nepoštovanje bilo cega ili koga.
3.2.2.7 Po bilo kom pitanju ispravnosti ili prihvatljivosti odece za igru konacnu odluku
donosi vrhovni sudija.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 9
3.2.2.8 Igraci istog tima u ekipnom mecu, kao i igraci iz istog saveza koji cine par na
svetskom prvenstvu ili Olimpijskim igrama moraju da budu jednoobrazno
obuceni, sa izuzetkom carapa, patika, brojem i velicinom reklama na odeci. Igraci
istog saveza koji cine par na ostalim medunarodnim takmicenjima mogu da nose
odecu razlicitih proizvodaca ukoliko je osnovna boja ista i njihov savez to
odobrava.
3.2.2.9 Protivnicki igraci ili par moraju da nose majice koje su jasno drugacije boje tako
da bi gledaoci mogli da ih razlikuju.
3.2.2.10 Ako oba igraca, para ili ekipa imaju majice slicne boje i ne mogu da se dogovore
ko da promeni majice, odluka se donosi žrebom od strane sudije.
3.2.2.11 Igraci koji se takmice na svetskim prvenstvima, Olimpijskim igrama, ili
otvorenim medunarodnim prvenstvima nose odecu koja je odobrena od strane
njihovog saveza.
3.2.3 Uslovi za igru
3.2.3.1 Prostor za igru mora da bude dug ne manje od 14 m., širok ne manje od 7 m. i
visok ne manje od 5 m.
3.2.3.2 Sledeca oprema i pribor se smatraju sastavnim delom prostora za igru: sto
ukljucujuci mrežicu sa držacima, sudijski sto i stolica, semafor, kutije za peškire,
kutije za loptice, štampani brojevi za stolove, ograda (ringovi), podloga, table na
ogradi na kojima se nalazi ime igraca,kluba ili saveza.
3.2.3.3 Prostor za igru je ogranicen ogradom visokom oko 75 cm., jednolicno tamne boje
koja ga odvaja od gledalaca i od drugih prostora za igru.
3.2.3.4 Na svetskim prvenstvima i Olimpijskim igrama, intenzitet svetla, mereno na
visini površine za igru, mora da bude ne manje od 1000 lux-a ravnomerno preko
cele površine za igru i ne manje od 500 lux-a u bilo kom delu prostora za igru, a
na ostalim takmicenjima ne manje od 600 lux-a ravnomerno iznad površine za
igru i ne manje od 400 lux-a u bilo kom delu prostora za igru.
3.2.3.5 Kada se koristi više stolova intenzitet svetla mora da bude isti na svim stolovima
a nivo intenziteta pozadinskog osvetljenja u hali ne sme da bude viši od najnižeg
nivoa u prostoru za igru.
3.2.3.6 Izvor svetlosti ne sme da bude niži od 5 m. iznad poda.
3.2.3.7 Pozadina mora da bude tamna, bez blještecih izvora svetlosti, i bez dnevne
svetlosti koja prodire kroz nepokrivene prozore ili druge otvore.
3.2.3.8 Pod ne sme da bude svetle boje, da odbija svetlost, da bude klizav a njegova
površina ne sme da bude od cigala, keramike, betona ili kamena; na svetskim
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 10
prvenstvima i Olimpijskim igrama pod mora da bude drven ili od sintetickog
materijala odobrenog od strane ITTF-a.
3.2.4 Lepak
3.2.4.1 Odgovornost je svakog igraca da koristi lepak koji ne sadrži štetne isparljive
rastvarace.
3.2.4.2 Kontrola u odnosu na štetne isparljive rastvorace ce da se sprovodi na svetskim
prvenstvima, Olimpijskim igrama, Pro-tour turnirima, World Junior Circuit
turnirima, a igrac za ciji reket se utvrdi da sadrži takve rastvore podleže
diskvalifikaciji sa tog takmicenje i obaveštava se njegov Savez.
3.2.4.3 Dobro provetravan prostor mora da bude obezbeden za lepljenje guma, i tecni
lepak ne sme da se upotrebljava ni na jednom drugom mestu u hali.
Pod halom se podrazumeva kompletan objekat tj. prilaz hali, parking, prostor oko
hale.
3.2.5 Reklame
3.2.5.1 Unutar prostora za igru reklame mogu da budu samo na opremi i priboru koji su
nabrojani u 3.2.3.2; ne može da bude nikakvih dodatnih reklamnih panoa i sl.
3.2.5.2 Na Olimpijskim igrama reklame na opremi za igru i odeci igraca i sudija moraju
da budu u saglasnosti sa propisima IOC.
3.2.5.3 Fluorescentne ili luminiscentne boje ne smeju da se koriste u prostoru za igru.
3.2.5.4 Slova i simboli sa unutrašnje strane ograde prostora za igru ne smeju da budu
bele ili narandžaste boje kao i visine ne vece od 40 cm.;preporucljivo je da budu
malo tamnije ili malo svetlije nijanse od boje podloge.
3.2.5.5 Oznake na podu ne smeju da sadrže belu ili narandžastu boju; preporucljivo je da
budu malo tamnije ili malo svetlije nijanse od boje podloge.
3.2.5.6 Može da bude do 4 reklame na podu prostora za igru, po jedna na ceonim
stranama i po jedna na bocnim stranama i svaka pojedinacno ne veca od 2,5 m2;
ne smeju da budu na manje od jednog metra udaljeni od ograde a one na ceonim
stranama i ne više od dva metra udaljene od ograde.
3.2.5.7 Može da bude po jedna privremena reklama na bocnim stranama svake polovine
stola kao i po jedna na ceonoj strani svake polovine stola jasno razdvojena od bilo
koje stalne reklame na stolu; svaka od ovih reklama može da bude dužine do 60
cm. i ne sme da reklamira drugog proizvodaca stonoteniske opreme.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 11
3.2.5.8 Reklame na mreži moraju da budu malo tamnije ili malo svetlije nijanse od boje
podloge i ne mogu da budu na bliže od 3 cm od vrha mržice i ne smeju da umanje
vidljivost kroz mrežicu
3.2.5.9 Reklame na sudijskom stolu ili drugoj opremi unutar prostora za igru mogu da
budu sadržane na površini ne vecoj od 750 cm2.
3.2.5.10 Reklame na odeci igraca su ogranicene na:
3.2.5.10.1Zaštitni znak, simbol ili ime proizvodaca odece na površini ne vecoj od 24 cm2.
3.2.5.10.2Ne više od 6 jasno razdvojenih reklama, ukupne površine ne vece od 600 cm2, na
prednjoj strani, sa strane i na ramenima majice i ne više od 4 reklame na prednjoj
strani majice.
3.2.5.10.3Ne više od dve reklame ukupne površine ne vece od 400 cm2 na lednoj strani
majice.
3.2.5.10.4Ne više od dve reklame ukupne površine ne vece 120 cm2 napred ili sa strane
kratkih panatalona ili suknje.
3.2.5.11 Reklame na identifikacionom broju igraca ukupne površine ne vece od 100 cm2
3.2.5.12 Reklame na odeci sudija ukupne površine ne vece od 40 cm2
3.2.5.13 Na odeci igraca ne smeju da se reklamiraju proizvodi od duvana, alkoholna pica i
sl.
3.3 Službene osobe
3.3.1 Vrhovni sudija
3.3.1.1 Za svako takmicenje se odreduje vrhovni sudija a njegov identitet i mesto gde se
nalazi moraju da budu poznati ucesnicima i, kad god je to pogodno, kapitenima
ekipa.
3.3.1.2 Vrhovni sudija je odgovoran za:
3.3.1.2.1 Sprovodenje žreba
3.3.1.2.2 Izradu rasporeda meceva po vremenu i stolovima (satnica)
3.3.1.2.3 Odredivanje službenih osoba
3.3.1.2.4 Sprovodenje sastanka sa službenim osobama pre turnira
3.3.1.2.5 Proveru podobnosti igraca
3.3.1.2.6 Privremeni prekid igre
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 12
3.3.1.2.7 Odlucuje da li igrac može privremeno da napusti prostor za igru za vreme meca
3.3.1.2.8 Odlucuje da li vreme zagrevanja može da se produži
3.3.1.2.9 Odlucuje da li igrac može da nosi trenerku za vreme meca
3.3.1.2.10Odlucuje po bilo kom pitanju tumacenja Pravila i Propisa, ukljucujuci
prihvatljivost odece, opreme i uslova za igru
3.3.1.2.11Odlucuje da li i gde igraci mogu da treniraju za vreme privremenog prekida igre
3.3.1.2.12Preduzima disciplinske mere zbog neprihvatljivog ponašanja ili drugog
nepoštovanja propisa
3.3.1.3 Kada su, uz saglasnost rukovodstva turnira, neke od nadležnosti vrhovnog sudije
prenete na druge osobe, ove nadležnosti i lokacija svih ovih osoba moraju da
budu poznati ucesnicima i, kad god je to pogodno, kapitenima ekipa
3.3.1.4 Vrhovni sudija ili zamenik vrhovnog sudije mora da bude prisutan na takmicenju
svo vreme trajanja takmicenja
3.3.1.5 Kad god vrhovni sudija smatra da je to neophodno, on može da zameni jednu
službenu osobu drugom, ali ne može da izmeni odluku donetu od strane
zamenjene osobe ako je odluka u okviru nadležnosti zamenjene osobe
3.3.1.6 Igraci su pod jurisdikcijom vrhovnog sudije od trenutka ulaska u halu pa dok ne
napuste halu
3.3.2 Sudija, pomocni sudija i brojac udaraca
3.3.2.1 Za svaki mec se odreduje sudija i pomocni sudija
3.3.2.2 Sudija sedi ili stoji u liniji sa mrežicom dok pomocni sudija sedi sa druge strane
stola u liniji sa mrežicom naspram sudije
3.3.2.3 Sudija je odgovoran za:
3.3.2.3.1 Proveru prihvatljivosti opreme i uslova za igru i eventualne nedostatke prijavljuje
vrhovnom sudiji
3.3.2.3.2 Bira lopticu nasumice kao što je odredeno 3.4.2.1.1-1
3.3.2.3.3 Sprovodi žreb po pitanju prvog servisa, primaoca i strana stola na kom pojedini
igrac pocinje igru
3.3.2.3.4 Odlucuje o doslednosti primene pravila za servis zbog fizickog nedostatka kod
igraca
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 13
3.3.2.3.5 Kontrola redosleda serviranja, primanja servisa, strana na kojoj su igraci i
ispravljanje grešaka u odnosu na to.
3.3.2.3.6 Odlucuje o svakom reliju kao poen ili ponavljanje
3.3.2.3.7 Objavljuje rezultat u skladu sa odredenom procedurom
3.3.2.3.8 Uvodenje ekspeditivnog sistema kada istekne odredeno vreme
3.3.2.3.9 Održava kontinuitet igre
3.3.2.3.10Preduzima mere po pitanju povrede propisa u vezi davanja saveta ili ponašanja
3.3.2.3.11Sprovodi žreb koji ce igrac, par ili tim da menja majice, ukoliko su majice skoro
iste boje a ne mogu da se dogovore oko toga
3.3.2.4 Pomocni sudija:
3.3.2.4.1 Odlucuje da li je lopta dobra ili ne, samo na strani stola koja bliža njemu
3.3.2.4.2 Obaveštava sudiju po pitanju povrede propisa o ponašanju i davanju saveta
3.3.2.5 Bilo sudija ili pomocni sudija mogu da:
3.3.2.5.1 Odluce da je servis nepravilan
3.3.2.5.2 Odluce da li je loptica, kod inace pravilnog servisa, dodirnula mrežicu ili držace
na putu preko ili oko mreže
3.3.2.5.3 Odluce da li je bilo opstrukcije
3.3.2.5.4 Odluce da li su uslovi za igru toliko poremeceni da to utice na ishod relija
3.3.2.5.5 Odluce o isteku vremena predvidenog za zagrevanje, trajanje seta i dozvoljenih
prekida
3.3.2.6 Bilo pomocni sudija ili druga osoba odredena za to može da deluje kao brojac
udaraca, da broji udarce primaoca servisa ako je uveden ekspeditivni sistem
3.3.2.7 Odluka pomocnog sudije u skladu sa 3.3.2.5 ne može da bude preinacena od
strane sudije
3.3.2.8 Igraci su pod jurisdikcijom sudije od trenutka kada dodu do prostora za igru pa
sve dok ga ne napuste
3.3.3 Žalbe
3.3.3.1 Ne postoji mogucnost dogovora izmedu igraca, u pojedinacnom susretu, ili
kapitena, u ekipnom susretu, koji bi izmenili odluku nadležnih službenih osoba.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 14
3.3.3.2 Ne postoji mogucnost žalbe vrhovnom sudiji na donete odluke nadležnih
službenih osoba u mecu, kao ni žalbe rukovodstvu turnira po pitanju tumacenja
pravila i propisa od strane vrhovnog sudije.
3.3.3.3 Žalba se može uputiti vrhovnom sudiji po pitanju odluke službenih osoba u mecu
kada je u pitanju tumacenje pravila i propisa, i odluka vrhovnog sudije je
konacna.
3.3.3.4 Žalba može biti upucena rukovodstvu turnira na odluku vrhovnog sudije ako se
odluka ne odnosi na pravila i propise, i odluka rukovodstva turnira je konacna.
3.3.3.5 U pojedinacnom susretu žalba može biti upucena samo od strane igraca u susretu
u kome je problem nastao, a u ekipnom samo od kapitena ekipe.
3.3.3.6 Po pitanju tumacenja pravila i propisa od strane vrhovnog sudije, ili sprovodenja
turnira od strane rukovodstva turnira, žalbe mogu uložiti igrac ili kapiten ekipe
koji su ovlašteni za to, putem svog domicilno saveza komitetu za pravila ITTF-a.
3.3.3.7 Komitet za pravila ITTF-a ce doneti odluku na koji nacin se rešava problem, i ova
odluka se primenjuje nadalje, ali savez koji je uložio žalbu ima pravo žalbe, na
ovu odluku, Bordu direktora ITTF-a ili Generalnoj skupštini ITTF-a, ali ovaj
postupak nema nikakvog uticaja na vec donešene odluke vrhovnog sudije ili
rukovodstva odigranog turnira.
3.4 Vodenje meca
3.4.1 Rezultat
3.4.1.1 Sudija objavljuje rezultat cim je loptica van igre na kraju odigranog poena ili što
je moguce ranije nakon odigranog poena
3.4.1.1.1 Kada objavljuje rezultat sudija uvek prvo govori broj poena narednog servera i
nakon toga broj poena protivnickog igraca ili para
3.4.1.1.2 Na pocetku seta i kod promene servera sudija pokazuje rukom na narednog
servera i takode, nakon objavljivanja rezultata, može da imenuje servera
3.4.1.1.3 Na kraju seta sudija objavljuje ime pobednickog igraca ili para, objavljuje broj
osvojenih poena pobednickog igraca ili para i nakon toga broj osvojenih poena
igraca ili para koji je izgubio set
3.4.1.2 Kao dodatak objavljivanju rezultata sudija može da koristi znakove rukama da bi
pokazao koji igrac je dobio poen
3.4.1.2.1 Kada je poen dodeljen, sudija može da podigne ruku koja je bliža igracu koji je
dobio poen i to tako da je nadlaktica horizontalna a podlaktica vertikalna sa
stisnutom šakom
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 15
3.4.1.2.2 Ako se iz bilo kog razloga poen ponavlja (let), sudija može vertikalno da podigne
ruku da bi pokazao da se igra prekida i poen ponavlja
3.4.1.3 Rezultat, i kod ekspeditivnog sistema broj udaraca, se objavljuje na engleskom
jeziku ili na bilo kom drugom jeziku koji je prihvatljiv za oba igraca ili para i
sudiju
3.4.1.4 Rezultat mora da bude prikazan na brojacu, mehanickom ili elektronskom, tako
da je jasno vidljiv igracima i gledaocima
3.4.1.5 Kada je igrac zvanicno opomenut (žuti karton), žuti karton se postavlja na brojac
na stranu igraca koji je opomenut
3.4.2 Oprema
3.4.2.1 Igraci ne mogu da biraju lopticu u prostoru za igru
3.4.2.1.1 Gde god je moguce igracima mora da se omoguci izbor loptice pre pocetka meca i
mec ce da se igra sa lopticom nasumice odabranom od strane sudije ali samo od
loptica koje su igraci izabrali
3.4.2.1.2 Ukoliko igraci nisu odabrali loptice pre meca, mec se igra lopticom koja je
nasumice odabrana od strane sudije, i to od loptica koje su odredene za to
takmicenje
3.4.2.1.3 Ukoliko se loptica ošteti za vreme meca, igra se nastavlja jednom od loptica koje
su igraci izabrali, a ako nisu izvršili izbor, sudija uzima lopticu nasumice iz kutije
loptica koje su odredene za to takmicenje
3.4.2.2 Reket ne može da se zameni za vreme meca osim ako nije slucajno toliko oštecen
da ne može da se koristi ; ukoliko se ovo dogodi, reket morai odmah da bude
zamenjen drugim reketom koji igrac ima ili koji mu je dodat u prostoru za igru
3.4.2.3 Ukoliko nije drugacije odobreno od strane sudije, igraci moraju da ostave svoje
rekete na stolu za vreme dozvoljenih prekida
3.4.3 Zagrevanje
3.4.3.1 Igraci imaju pravo na zagrevanje na stolu na kom ce se igrati mec u trajanju do 2
minuta pre pocetka samog meca ali ne i za vreme dozvoljenih prekida.
Dozvoljeno vreme za zagrevanje može da bude produženo jedino odlukom
vrhovnog sudije.
3.4.3.2 Za vreme interventnog prekida igre, vrhovni sudija može da dozvoli zagrevanje
na bilo kom stolu, ukljucujuci i sto na kom ce da se igra mec.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 16
3.4.3.3 Igracima mora da se omoguci da se upoznaju sa opremom koja ce da se koristi,
ali ovo ne znaci da im se odobrava više od nekoliko razmenjenih udaraca kada se
igra nastavlja zbog zamenjenog reketa ili loptice.
3.4.4 Prekidi
3.4.4.1 Igra mora da bude neprekidna, osim što igraci imaju pravo na:
3.4.4.1.1 Odmor od 1 minuta izmedu dva uzastopna seta u pojedinacnom susretu.
3.4.4.1.2 Kratke prekide za brisanje peškirom nakon svakih 6 odigranih poena od pocetka
seta i kod promene strana u odlucujucem setu.
3.4.4.2 Igrac ima pravo na jedan ,,time out’’ u trajanju do jednog minuta u toku
pojedinacnog susreta.
3.4.4.2.1 U pojedinacnim disciplinama zahtev za ,,time out’’ može da bude upucen od
strane igraca, para ili unapred odredenog savetodavca, dok u ekipnom susretu, od
strane igraca, para ili kapitena ekipe.
3.4.4.2.2 Ukoliko igrac ili par i savetodavac ili kapiten, ne mogu da se dogovore oko
zahteva za ,,time out’’, konacna odluka je na igracu ili paru u pojedinacnim
disciplinama, a na kapitenu u ekipnim.
3.4.4.2.3 Zahtev za ,,time out’’, koji može da se uputi samo izmedu poena, se iskazuje
pravljenjem slova ,,T’’ šakama.
3.4.4.2.4 Po prijemu važeceg zahteva za ,,time out’’ sudija prekida igru, podiže beli karton
rukom koja je bliže igracu ili paru koji je tražio ,,time out’’; beli karton ili drugi
odgovarajuci znak se stavlja na polovinu stola igraca ili para koji koristi ,,time
out’’.
3.4.4.2.5 Beli karton ili odgovarajuci znak se uklanja sa stola i igra se nastavlja cim igrac
ili par koji je koristio ,,time out’’ prekine da ga koristi ili nakon isteka 1 minuta,
šta god je ranije
3.4.4.2.6 Ako je važeci zahtev za ,,time out’’ ucinjen istovremeno od obe strane igra se
nastavlja kada su obe strane spremne ili nakon isteka 1 minuta, šta god je ranije; i
obe strane su iskoristile svoje pravo
3.4.4.3 Nema dozvoljenih prekida izmedu uzastopnih pojedinacnih susreta u ekipnom
susretu, osim ako isti igrac treba da nastupi odmah nakon odigranog susreta u
kom slucaju ima pravo na pauzu od 5 minuta.
3.4.4.4 Vrhovni sudija može da dozvoli prekid igre, najkrace moguce a ni u kom slucaju
duže od 10 minuta, ako je igrac privremeno nesposoban, ako po mišljenju
vrhovnog sudije prekid igre ne šteti protivnickom igracu ili paru.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 17
3.4.4.5 Prekid igre se nece odobriti zbog nesposobnosti koja je postojala pre pocetka ili
je mogla da se pretpostavi ili je posledica uobicajene napetosti ili stresa od igre;
nesposobnost usled grca ili iscrpljenosti, trenutne fizcke (ne)pripremljenosti
igraca ili nacina na koji igra, ne opravdavaju prekid igre; koji može da bude
odobren samo zbog nesposobnosti koja je uzrokovana slucajno, kao recimo
povreda nakon pada.
3.4.4.6 Ako bilo ko u prostoru za igru krvari, igra se odmah prekida, i ne nastavlja se dok
ta osoba ne primi medicinsku negu i ne uklone se svi tragovi krvi iz prostora za
igru.
3.4.4.7 Igraci moraju da ostanu u, ili blizu prostora za igru za vreme celog toka
pojedinacnog susreta, izuzev uz odobrenje vrhovnog sudije; za vreme dozvoljenih
prekida moraju da budu u prostoru za igru ili do 3 metra udaljeni od prostora za
igru da bi bili pod nadzorom sudije.
3 Disciplina
3.5.1. Saveti
3.5.1.1 U ekipnom susretu igraci mogu da primaju savete od bilo koga.
3.5.1.2 U pojedinacnim disciplinama igrac ili par mogu da primaju savete samo od jedne
osobe unapred najavljene sudiji, osim kada su u igri parova igraci iz razlicitih
saveza. Svaki igrac može da odredi svog savetodavca, ali u saglasnosti sa 3.5.1 i
3.5.2 ova dva savetodavca se smatraju jednom osobom; ukoliko neovlaštena
osoba daje savete, sudija ce joj pokazati crveni karton i odstraniti je od prostora
za igru.
3.5.1.3 Igraci mogu da primaju savete samo u toku dozvoljenih prekida a nikako po
završetku zagrevanja pre pocetka meca; ukoliko ovlaštena osoba daje savete u
bilo kom drugom trenutku, sudija ce da joj pokaže žuti karton kao opomenu da ce
bilo koji naredni prekršaj da bude kažnjen odstranjivanjem od prostora za igru.
3.5.1.4 Ako je opomena (žuti karton) vec data u istom ekipnom susretu ili u istom mecu
pojedinacne discipline i ponovi se nelegalno davanje saveta, sudija ce da pokaže
crveni karton i udalji osobu od prostora za igru, bez obzira da li je baš ta osoba
bila opomenuta kada je u pitanju ekipni susret.
3.5.1.5 U ekipnom susretu odstranjeni savetodavac ne može da se vrati osim kada treba
da igra i ne može da se zameni drugim savetodavcem do kraja tog ekipnog
susreta; u pojedinacnim disciplinama ne može da se vrati do kraja tog
pojedinacnog susreta.
3.5.1.6 Ukoliko odstranjeni savetodavac odbije da se udalji od prostora zaigru ili se vrati
pre kraja susreta, sudija prekida igru i izveštava vrhovnog sudiju.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 18
3.5.1.7 Ovi propisi se primenjuju samo u odnosu na savete koji se ticu igre i ni u kom
slucaju ne sprecavaju igraca ili kapitena da ulože opravdanu žalbu ili spreciti
konsultaciju sa prevodiocem ili predstavnikom saveza po pitanju tumacenja
odredene odluke.
3.4.5 Loše ponašanje
3.5.2.1 Igraci, treneri, i savetodavci moraju da se uzdržavaju od ponašanja koje vreda ili
podcenjuje protivnika ili gledaoce, ili iskazuje nepoštovanje prema sportu, kao
što je nekorektno izražavanje, namerno lomljenje loptice ili šutiranje iste van
prostora za igru, udaranje stola ili ograde i izražavanje nepoštovanja prema
službenim licima.
3.5.2.2 Ako igrac, trener ili savetodavac ucine ozbiljan prekršaj, sudija odmah prekida
igru i obaveštava vrhovnog sudiju; za manje prekršaje, kada se to desi prvi put,
sudija ce da opomene prekršioca žutim kartonom i samim tim stavi do znanja da
svaki naredni prekršaj za posledicu ima narednu kaznu.
3.5.2.3 Izuzev kao što je u 3.5.2.2 i 3.5.2.5, ako igrac koji je bio opomenut ponovi
prekršaj u istom pojedinacnom ili ekipnom mecu, sudija ce da dodeli 1 poen
protivnickom igracu, za opet ponovljen prekršaj 2 poena protivnickom igracu,
svaki put pokazujuci prekršiocu žuti i crveni karton zajedno.
3.5.2.4 Ako igrac koji vec ima 3 kaznena poena nastavi da se isto ponaša, sudija prekida
igru i obaveštava vrhovnog sudiju.
3.5.2.5 Ako igrac zameni reket koji nije oštecen u toku meca, sudija prekida igru i
obaveštava vrhovnog sudiju.
3.5.2.6 Ukoliko bilo koji igrac, u igri parova, ima kaznu iz prethodnog susreta, kazna se
odnosi na par, ali ne i na igraca koji nije imao kaznu ako igra naredne meceve u
istom ekipnom susretu; na pocetku igre parova par ima kaznu koja je jednaka
vecoj kazni jednog od igraca.
3.5.2.7 Osim kao u 3.5.2.2, ako trener ili savetodavac koji vec ima opomenu ponovi
prekršaj, sudija ce da mu pokaže crveni karton i odstrani ga od prostora za igru do
kraja ekipnog susreta ili, u pojedinacnim disciplinama, do kraja pojedinacnog
susreta.
3.5.2.8 Vrhovni sudija može da diskvalifikuje igraca iz tog susreta, iz te discipline ili sa
celog takmicenja za zaista ozbiljan prekršaj bez obzira da li ga je sudija
obavestio, i kada to cini, pokazuje igracu crveni karton.
3.5.2.9 Ako je igrac diskvalifikovan u 2 meca u ekipnoj ili pojedinacnoj disciplini na
istom takmicenju, automatski je diskvalifikovan u toj disciplini na tom
takmicenju.
Izvod iz glave 3 ITTF Hanbook-a 2009-2010
Propisi za medunarodna takmicenja
Prevod: Nedeljkov Petar 19
3.5.2.10 Vrhovni sudija može da diskvalifikuje za ostatak takmicenja bilo koga ko je 2
puta bio odstranjen od prostora za igru na tom takmicenju.
3.5.2.11 O slucajevima veoma lošeg ponašanja obaveštava se savez prekršioca.
Rules and Regulations for Paralympic Table Tennis IPTTC - 2007
Prevod: Nedeljkov Petar 20
Odeljak 1. Pravila za igru u kolicima
Stoni tenis se igra prema pravilima i propisima ITTF-a izuzev prema
sledecim zahtevima,izuzecima i izmenama:
1.1 Servis u pojedinacnom susretu
Primenjuje se pravilo ITTF Handbook-a 2.6
1.2 Ponavljanje (,,LET’’)
1.2.1 ,,Rally’’ (poen) se ponavlja:
1.2.1.1 Ako prilikom servisa loptica prede preko bocne linije pre nego krajnje linije
(posle jednog ili više odskoka na polju primaoca) a servis je inace ispravan
1.2.1.2 Ako posle odskoka,na polju primaoca,loptica nastavi kretanje u smeru
mrežice (vraca se)
1.2.1.3 Ako se loptica umiri na polju primaoca
1.2.2 Ako primalac,ako je servis ispravan,udari lopticu pre nego ona prede bocnu
liniju ili pre drugog odskoka,servis se smatra ispravnim i ne dosuduje se
,,LET’
1.3 Servis u igri parova
Primenjuje se pravilo ITTF Handbook-a 2.6.3
1.3.1 ,,Rally’’ se ponavlja:
1.3.1.1 Ako posle odskoka,na polju primaoca,loptica nastavi kretanje u smeru
mrežice (vraca se)
1.3.1.2 Ako se loptica umiri na polju primaoca
1.3.2 Ako primalac,ako je servis ispravan,udari lopticu pre nego ona prede bocnu
liniju ili pre drugog odskoka,servis se smatra ispravnim i ne dosuduje se
,,LET’
1.4 Uputstvo sudijama u vezi primene pravila za servis
1.4.1 Ukoliko je sudija uveren da server namerno servira nekoliko brzih ,,LET’’
servisa pa odmah nakon toga ispravan servis,ovo se smatra nesportskim
ponašanjem i primenjuje se sistem kartona tj. žuti,žuti i crveni (1 poen za
protivnika),žuti i crveni (2 poena za protivnika).ITTF Handbook 3.5.2
1.4.2 Na osnovu pravila ITTF Hanbook-a 2.6.6 sudija može tolerisati odredene
povrede pravila uzrokovane fizickim nedostatkom igraca.Ovo se uvek
primenjuje kada igraju igraci 1. i 2. kategorije
1.4.3 Karton kategorizacije igraca ima podatke koji ukazuju na fizicke
nemogucnosti igraca da poštuje pravilo ispravnog servisa
1.5 Parovi
Igra parova prema ITTF Handbook-u 2.8.2
1.5.1 U igri parova server servira ispravan servis prema ITTF 2.6 a u saglasnosti sa
gore pomenutim izuzecima,primalac uzvraca udarac,i nakon toga bilo koji
igrac iz para može uzvratiti udarac.
Rules and Regulations for Paralympic Table Tennis IPTTC - 2007
Prevod: Nedeljkov Petar 21
1.5.2 Tokom igre nijedan deo igracevih kolica ne sme preci zamišljeni produžetak
središne linije stola.Ukoliko se to desi sudija dodeljuje poen protivnickom
paru
1.6 Definicije
1.6.1 Šaka sa reketom je šaka u kojoj se drži reket ili je reket pricvršcen za šaku.
1.6.2 Slobodna šaka je šaka u kojoj nema reketa niti je pricvršcen za šaku.
1.6.3 Igrac udara lopticu ako je udari reketom u šaci,ili pricvršcenim za šaku,ili
delom šake sa reketom ispod rucnog zgloba.
1.6.4 Ukoliko se ,,rally’’ ne ponavlja igrac osvaja poen:
1.6.4.1 Ako protivnik dodirne površinu za igru slobodnom šakom
1.6.4.2 Ako protivnik ili bilo šta što ima ili nosi pomeri površinu za igru
1.6.4.3 Ako protivnik ili bilo šta što ima ili nosi dodirne mrežicu
1.6.4.4 Ako protivnik ne održi minimum kontakta (zadnjim delom butina) sa
jastukom ili jastucima dok je loptica u igri
1.6.5 Igrac može dodirnuti površinu za igru rukom sa reketom da bi povratio
ravnotežu ali samo posle udarca i pod uslovom da je nije pomerio.Igracu nije
dozvoljeno da koristi površinu za igru kao oslonac pre udaranja loptice.
1.7 Kolica
1.7.1 Kolica moraju imati najmanje dva (2) velika i jedan (1) mali tocak
1.7.2 Oslonci za stopala mogu biti postavljeni ali ako,dok je loptica u igri,bilo
oslonac bilo stopalo dodirne pod za vreme igre protivnik osvaja poen
1.7.3 U disciplinama ekipno i u okviru jedne kategorije ni jedan deo tela iznad
kolena ne sme biti pricvršcen za kolica,radi poboljšanja ravnoteže.Ukoliko je
ovo neophodno iz medicinskih razloga,igrac to mora imati upisano u karton
kategorizacije i ovo se mora uzeti u obzir prilikom odredivanja kategorije u
kojoj ce igrati.U otvorenim disciplinama,omotavanje i druge vrste pomagala
su dozvoljene.
1.7.4 Visina jednog ili maksimalno dva jastuka je ogranicena na 14 cm. bez drugih
dodataka na kolicima
1.7.5 Ako igrac mora koristiti pojas (oko struka) i/ili korset usled fizickog
nedostatka,mora dokazati da je to u okvirima propisa te kategorije.Obaveza je
igraca da ukaže,na upotreba takve opreme službenom klasifikatoru prilikom
odredivanja kategorije.Dozvola za upotrebu takve opreme ce biti data pod
sledecim uslovima:
1.7.5.1 Stalna – mora biti upisano u medunarodni karton kategorizacije (ICC) od
strane službenog klasifikatora odgovarajuceg turnira
1.7.5.2 Privremena – igrac mora obezbediti kompletno obrazloženje svog lekara koji
mora navesti period u kome je nephodno koristiti pojas i – ili korset.Sertifikat
mora biti potpisan i datiran od strane lekara i predat službenom klasifikatoru
odgovarajuceg turnira.Igrac je obavezan da obavesti o ovome vrhovnog
sudiju pre pocetka takmicenja u kome ucestvuje.
1.7.6 Ako postoje dodatni oslonci na kolicima,pricvršceni ili ne na kolica (osim
jastuka),igrac mora tražiti klasifikaciju ili re-klasifikaciju zbog modifikacije
kolica.Svi dodaci na kolicima bez uradene reklasifikacije i pismenog
odobrenja u ICC ce se smatrati nepropisnim i igrac ce biti diskvalifikovan.
Rules and Regulations for Paralympic Table Tennis IPTTC - 2007
Prevod: Nedeljkov Petar 22
Odeljak 2 Pravila za igrace koji stoje
2.1 Nema izuzetaka za ove igrace.Svi igraci moraju igrati prema pravilima i
propisima ITTF Handbook-a glava 2.
2.2 U kartonu kategorizacije postoji deo koji govori o fizickom nedostatku koji
onemogucava igraca da izvodi pravilan servis i u toj meri se pravilo koriguje.
2.3 Ako igrac mora koristiti pojas (oko struka) i-ili korset zbog fizickog
nedostatka,mora dokazati da je u okviru pravila odredene kategorije
Obaveza igraca je da ukaže na upotrebu takve opreme,službenom
klasifikatoru,prilikom prve ili re-klasifikacije.Dozvola za upotrebu pojasa iili
korseta ce biti odobrena prema sledecim uslovima:
2.3.1 Stalna – ovo mora biti upisano u medunarodnom kartonu kategorizacije
igraca ICC od strane službenog klasifikatora za odgovarajuci turnir.
2.3.2 Privremena – igrac mora obezbediti kompletno obrazloženje svog lekara koji
mora navesti period u kome je nephodno koristiti pojas i – ili korset.Sertifikat
mora biti potpisan i datiran od strane lekara i predat službenom klasifikatoru
odgovarajuceg turnira.Igrac je obavezan da obavesti o ovome vrhovnog
sudiju pre pocetka takmicenja u kome ucestvuje.

 
Copyright © 2021 Stonoteniski klub Gorazde. Sva prava pridržana.
Joomla! je Free Software objavljen pod GNU/GPL Licencom..
 
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner
Baner